مرکز دانلود

فیلم و کتابچه راهنمای محصول

این صفحه ساخت ، فیلم و دانلود کتابچه راهنمای کاربر محصول jammer را فراهم می کند.

فیلم 1 

گیرنده سیگنال تلفن همراه ضد پهپاد HiSea High Power با Pelican

فیلم 2  

گیرنده سیگنال بزرگ برق در فضای باز HiSea با باتری خارجی

اختیاری:

پاسخ: آنتن میله ای FRP جهت دار همه جانبه

ب: آنتن پانل جهت دار

فیلم 3  

مسدود کننده سیگنال HiSea تکمیل شد تولید انبوه و ارسال به مشتری ما.

HiSea همیشه بر بازار مسدود کردن RF خارج از کشور تمرکز می کند ، مانند:
اروپا (هلند ، آلمان ، ترکیه ، روسیه ، انگلستان ، ایتالیا ، فرانسه و ...) 
آسیا و اقیانوسیه (ویتنام ، مالزی ، ژاپن ، فیلیپین ، کره ، تایلند ، هند ، اندونزی و استرالیا)
خاورمیانه و آفریقا (کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مصر) 
آمریکای شمالی (مکزیک) 
آمریکای جنوبی (برزیل و غیره) 

 

فیلم 4 

HiSea New Backpack Signal Jammer HS-MP59J

#jammer # 5G # 5Gjammer # حریم خصوصی # حریم خصوصیحفاظت
#cellphonejammer #frequecnies #jamming #GPSjammer #antitracking
# هواپیمای بدون سرنشین # حریم خصوصی # uav # ردگیری از پیشگیری # ردیابی GPS
#Lojack #Glonass #adget #protection #jamming
# سیگنال # یابنده # دفتر # vip # سلولی # فرکانس ها
#mobile #cell #phone # 4G #GSM #wifi #GPS #LTE #WiMax

فیلم 5 

HiSea DDS را تست کنید 800 مگاهرتز ماژول Jammer Signal

#jammer # 5G # 5Gjammer # حریم خصوصی # حریم خصوصیحفاظت
#cellphonejammer #frequecnies #jamming #GPSjammer #antitracking
# هواپیمای بدون سرنشین # حریم خصوصی # uav # ردگیری از پیشگیری # ردیابی GPS
#Lojack #Glonass #adget #protection #jamming
# سیگنال # یابنده # دفتر # vip # سلولی # فرکانس ها
#mobile #cell #phone # 4G #GSM #wifi #GPS #LTE #WiMax

فیلم 6 

HiSea DDS را تست کنید 1900 مگاهرتز ماژول Jammer Signal

#jammer # 5G # 5Gjammer # حریم خصوصی # حریم خصوصیحفاظت
#cellphonejammer #frequecnies #jamming #GPSjammer #antitracking
# هواپیمای بدون سرنشین # حریم خصوصی # uav # ردگیری از پیشگیری # ردیابی GPS
#Lojack #Glonass #adget #protection #jamming
# سیگنال # یابنده # دفتر # vip # سلولی # فرکانس ها
#mobile #cell #phone # 4G #GSM #wifi #GPS #LTE #WiMax